god sommer
  • Personalpartner

    Personalpartner

    Vi legger til rette for en aktiv arbeidsdeltagelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen.

    Vi tilbyr jobbkonsulenter med inkluderingskompetanse, spisskompetanse på tilbakeføring av personer til ordinært arbeidsliv, samarbeid med næringslivet i Mosseregionen. I tillegg til dette holder vi også kurs, foredrag og sammenkomster for arbeidsgivere.